120/2024 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης «Συντήρηση και επισκευή (εργασία και ανταλλακτικά) των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών των Υπηρεσιών του Δήμου

120/2024 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης «Συντήρηση και επισκευή (εργασία και ανταλλακτικά) των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών των Υπηρεσιών του Δήμου