121/2024 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για τις «Υπηρεσίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων ομάδα Δ’»

121/2024 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για τις «Υπηρεσίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων ομάδα Δ’»