138/2024 – απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 696/2024 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη διέλευσης διοδίων υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Ιλίου

138/2024 – απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 696/2024 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη διέλευσης διοδίων υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Ιλίου