154/2024 – λήψη απόφασης για τον ορισμό νέου εκπροσώπου του Δήμου Ιλίου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση Λεωφ. Αγίου Νικολάου» αρχικού προϋπολογισμού 5.340.000,00

154/2024 – λήψη απόφασης για τον ορισμό νέου εκπροσώπου του Δήμου Ιλίου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση Λεωφ. Αγίου Νικολάου» αρχικού προϋπολογισμού 5.340.000,00

154/2024 – λήψη απόφασης για τον ορισμό νέου εκπροσώπου του Δήμου Ιλίου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση Λεωφ. Αγίου Νικολάου» αρχικού προϋπολογισμού 5.340.000,00