165/2024 – έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟΝ 9ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ