168/2024 – αποζημίωση ζημιάς στο υπ’ αριθμ. ΖΧΒ 7058 Ι.Χ.Ε. ιδιοκτησίας Ναπολέοντος – Δημητρίου ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ από χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος

168/2024 – αποζημίωση ζημιάς στο υπ’ αριθμ. ΖΧΒ 7058 Ι.Χ.Ε. ιδιοκτησίας Ναπολέοντος – Δημητρίου ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ από χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος