169/2024 – λήψη απόφασης περί καθορισμού συμμετοχής πολιτών στα θερινά προγράμματα του Δήμου Ιλίου, έτους 2024