173/2024 – απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 873/2024 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη ανανέωσης άδειας χρήσης της πλατφόρμας ΖΟΟΜ για ένα έτος

173/2024 – απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 873/2024 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη ανανέωσης άδειας χρήσης της πλατφόρμας ΖΟΟΜ για ένα έτος