191/2024 – εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 00.6736 για την επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Ιλίου, έτους 2024