192/2024 – εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 00.6735 για την επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου Ιλίου, έτους 2024