197/2024 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά τη «Μίσθωση οχημάτων (πούλμαν) με οδηγό για τη μεταφορά – μετακίνηση μελών των δομών των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

197/2024 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά τη «Μίσθωση οχημάτων (πούλμαν) με οδηγό για τη μεταφορά – μετακίνηση μελών των δομών των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»