205/2024 – έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Εκδήλωση καλοκαιρινής γιορτής της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής»

205/2024 – έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Εκδήλωση καλοκαιρινής γιορτής της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής»