004/2024 – Λήψη απόφασης για νομιμοποίηση εκπροσώπησης του Δήμου Ιλίου στην Τράπεζα της Ελλάδος λόγω λήξης νομιμοποιητικών εγγράφων εκπροσώπησης την 31.12.2023

004/2024 – Λήψη απόφασης για νομιμοποίηση εκπροσώπησης του Δήμου Ιλίου στην Τράπεζα της Ελλάδος λόγω λήξης νομιμοποιητικών εγγράφων εκπροσώπησης την 31.12.2023

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a