005/2024 – Έγκριση του Σχέδιου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης / Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την Κωδική Ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2»

005/2024 – Έγκριση του Σχέδιου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης / Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την Κωδική Ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2»