007/2022 – Μίσθωση οικήματος για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας Δήμου Ιλίου με σκοπό τη στέγαση του Γ’ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου

007/2022 – Μίσθωση οικήματος για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας Δήμου Ιλίου με σκοπό τη στέγαση του Γ’ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου