006/2022 – Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας σύναψης Δανείου για την αποζημίωση κοινοχρήστων χώρων των οποίων η ρυμοτομική απαλλοτρίωση έχει αρθεί, βάσει των διατάξεων του Ν.4759/2020, (άρθρα 88, 89 περί άρσης και εναπυποβολής απαλλοτρίωσης) συνολικού προϋπολογισμού 1.831.143,25 €

006/2022 – Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας σύναψης Δανείου για την αποζημίωση κοινοχρήστων χώρων των οποίων η ρυμοτομική απαλλοτρίωση έχει αρθεί, βάσει των διατάξεων του Ν.4759/2020, (άρθρα 88, 89 περί άρσης και εναπυποβολής απαλλοτρίωσης) συνολικού προϋπολογισμού 1.831.143,25 €

006/2022 – Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας σύναψης Δανείου για την αποζημίωση κοινοχρήστων χώρων των οποίων η ρυμοτομική απαλλοτρίωση έχει αρθεί, βάσει των διατάξεων του Ν.4759/2020, (άρθρα 88, 89 περί άρσης και εναπυποβολής απαλλοτρίωσης) συνολικού προϋπολογισμού 1.831.143,25 €