008/2024 – Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ιλίου, για το έτος 2024, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4456/2017

008/2024 – Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ιλίου, για το έτος 2024, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4456/2017