007/2024 – Εξουσιοδότηση Προϊστάμενου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για ορισμό Υπεύθυνων Λογαριασμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

007/2024 – Εξουσιοδότηση Προϊστάμενου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για ορισμό Υπεύθυνων Λογαριασμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a