009/2022 – Λήψη απόφασης περί μη μεταβολής «Καμία Μεταβολή» στους αυτοτελείς οικισμούς (οικισμό) του Δήμου Ιλίου (με κωδικό ΕΛΣΤΑΤ 470500001)

009/2022 – Λήψη απόφασης περί μη μεταβολής «Καμία Μεταβολή» στους αυτοτελείς οικισμούς (οικισμό) του Δήμου Ιλίου (με κωδικό ΕΛΣΤΑΤ 470500001)