010/2022 – Κατ’ εξαίρεση άδεια οδήγησης επιβατικών οχημάτων του Δήμου Ιλίου