010/2023 – Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 006/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Συμμετοχή στο πρόγραμμα Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ) για τη δημιουργία 16.500 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών»

010/2023 – Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 006/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Συμμετοχή στο πρόγραμμα Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ) για τη δημιουργία 16.500 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών»