012/2022 – Υπογραφή νέας σύμβασης για την υποστήριξη λειτουργίας του λογισμικού ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ιλίου και υπογραφή παραρτήματος GDPR

012/2022 – Υπογραφή νέας σύμβασης για την υποστήριξη λειτουργίας του λογισμικού ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ιλίου και υπογραφή παραρτήματος GDPR