012/2023 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης προμηθειών για μετάθεση του χρόνου παράδοσης και έγκριση αιτήματος επικαιροποίησης συμβατικού εξοπλισμού, που αφορά την «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της πράξης “Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού στο Δήμο Ιλίου” (υποέργο 1)»

012/2023 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης προμηθειών για μετάθεση του χρόνου παράδοσης και έγκριση αιτήματος επικαιροποίησης συμβατικού εξοπλισμού, που αφορά την «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της πράξης “Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού στο Δήμο Ιλίου” (υποέργο 1)»

012/2023 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης προμηθειών για μετάθεση του χρόνου παράδοσης και έγκριση αιτήματος επικαιροποίησης συμβατικού εξοπλισμού, που αφορά την «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της πράξης “Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού στο Δήμο Ιλίου” (υποέργο 1)»