015/2023 – Έγκριση Τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 58823/12-08-2021 σύμβασης που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την υπηρεσία «Πιλοτικές Δράσεις για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση στο Δήμο Ιλίου, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ”) λόγω Σύμπτυξης Παραδοτέων – ΚΜ: 137/20

015/2023 – Έγκριση Τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 58823/12-08-2021 σύμβασης που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την υπηρεσία «Πιλοτικές Δράσεις για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση στο Δήμο Ιλίου, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ”) λόγω Σύμπτυξης Παραδοτέων – ΚΜ: 137/20

015/2023 – Έγκριση Τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 58823/12-08-2021 σύμβασης που αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την υπηρεσία «Πιλοτικές Δράσεις για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση στο Δήμο Ιλίου, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ”) λόγω Σύμπτυξης Παραδοτέων – ΚΜ: 137/20