016/2023 – Λήψη κανονιστικής απόφασης για εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τις ανάγκες κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ»