018/2023 – Έγκριση αιτήματος αντικατάστασης και επικαιροποίησης συμβατικού εξοπλισμού, που αφορά την «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της πράξης “Προμήθεια Η/Υ εκτυπωτών και tablets για τη χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet (Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ) για το Δήμο Ιλίου

018/2023 – Έγκριση αιτήματος αντικατάστασης και επικαιροποίησης συμβατικού εξοπλισμού, που αφορά την «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της πράξης “Προμήθεια Η/Υ εκτυπωτών και tablets για τη χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet (Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ) για το Δήμο Ιλίου

018/2023 – Έγκριση αιτήματος αντικατάστασης και επικαιροποίησης συμβατικού εξοπλισμού, που αφορά την «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της πράξης “Προμήθεια Η/Υ εκτυπωτών και tablets για τη χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet (Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ) για το Δήμο Ιλίου