017/2023 – Δωρεά μηχανογραφικού εξοπλισμού στην Ιερά Μητρόπολη Ηλιουπόλεως Αιγύπτου

017/2023 – Δωρεά μηχανογραφικού εξοπλισμού στην Ιερά Μητρόπολη Ηλιουπόλεως Αιγύπτου