022/2022 – Μίσθωση οικήματος για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας Δήμου Ιλίου με σκοπό τη στέγαση του Ε’ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου

022/2022 – Μίσθωση οικήματος για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας Δήμου Ιλίου με σκοπό τη στέγαση του Ε’ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a