024/2022 – Λήψη απόφασης για την ονοματοδοσία κοινωνικής δομής