025/2023 – Λήψη απόφασης για την καταβολή σε χρήμα παροχής γάλακτος έτους 2021 και για τους μήνες Ιανουάριο – Απρίλιο έτους 2022 σε δικαιούχους του Δήμου μας

025/2023 – Λήψη απόφασης για την καταβολή σε χρήμα παροχής γάλακτος έτους 2021 και για τους μήνες Ιανουάριο – Απρίλιο έτους 2022 σε δικαιούχους του Δήμου μας