024/2023 – Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου του έτους 2022