028/2024 – Ορισμός Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τους κανόνες έκδοσης στάθμευσης ΑμεΑ, για τη χρονική περίοδο από 26.01.2024 έως 30.06.2026

028/2024 – Ορισμός Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τους κανόνες έκδοσης στάθμευσης ΑμεΑ, για τη χρονική περίοδο από 26.01.2024 έως 30.06.2026

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a