027/2024 – Ορισμός Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μας, για τη χρονική περίοδο από 26.01.2024 έως 30.06.2026

027/2024 – Ορισμός Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μας, για τη χρονική περίοδο από 26.01.2024 έως 30.06.2026