029/2023 – Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» προκειμένου να συμπεριληφθεί το άρθρο 53 παρ. 9 του Ν. 4412/2016 περί εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών

029/2023 – Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» προκειμένου να συμπεριληφθεί το άρθρο 53 παρ. 9 του Ν. 4412/2016 περί εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών