030/2023 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την «Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για τα Δημοτικά γυμναστήρια του Δήμου Ιλίου»

030/2023 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την «Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για τα Δημοτικά γυμναστήρια του Δήμου Ιλίου»