033/2023 – Λήψη απόφασης για άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παίγνιων με παιγνιόχαρτα εντός ΚΥΕ, επί των οδών Φιλοκτήτων 50 & Εκάβης στο Ίλιον