033/2024 – Εκλογή Προέδρου & Αντιπρόεδρου στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

033/2024 – Εκλογή Προέδρου & Αντιπρόεδρου στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης