034/2024 – Εκλογή Προέδρου & Αντιπρόεδρου στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

034/2024 – Εκλογή Προέδρου & Αντιπρόεδρου στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης