036/2023 – Λήψη απόφασης «Περί μη ύπαρξης κατάλληλου καθορισμένου χώρου, για να υποδεχθεί την λειτουργία του νέου κτιρίου του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Ιλίου» πέραν του χώρου εντός του Ο.Τ. 75 το οποίο περικλείεται από τις οδούς Χρυσηίδος, Δανών, Κάλχου & Πολυφήμου

036/2023 – Λήψη απόφασης «Περί μη ύπαρξης κατάλληλου καθορισμένου χώρου, για να υποδεχθεί την λειτουργία του νέου κτιρίου του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Ιλίου» πέραν του χώρου εντός του Ο.Τ. 75 το οποίο περικλείεται από τις οδούς Χρυσηίδος, Δανών, Κάλχου & Πολυφήμου

036/2023 – Λήψη απόφασης «Περί μη ύπαρξης κατάλληλου καθορισμένου χώρου, για να υποδεχθεί την λειτουργία του νέου κτιρίου του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Ιλίου» πέραν του χώρου εντός του Ο.Τ. 75 το οποίο περικλείεται από τις οδούς Χρυσηίδος, Δανών, Κάλχου & Πολυφήμου