037/2021 – Λήψη απόφασης για απόδοση φόρου τιμής στον εκλιπόντα τέως Αντιδήμαρχο & Δημοτικό Σύμβουλο Γεώργιο Λιόση