3 Αυγούστου, 2021

3 Αυγούστου, 2021

052/2021 – Λήψη απόφασης για την έγκριση ανάθεσης σύνταξης μελέτης πράξης αναλογισμού – αποζημιώσεων, για την αποζημίωση ιδιοκτησίας χαρακτηρισμένης ως Κ.Χ. (Κοινόχρηστος Χώρος) στο Ο.Τ. 137 (ΦΕΚ 264Δ/1969), που περικλείεται από τις οδούς Πριάμου, Πατρόκλου, Αιακού & Πρωτεσιλάου στη Δ/νση Τ.Υ. a

ADS0522021