040/2023 – Συνεργασία Δήμου Ιλίου και της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών για την ίδρυση Κέντρου Ημέρας για άτομα με άνοια

040/2023 – Συνεργασία Δήμου Ιλίου και της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών για την ίδρυση Κέντρου Ημέρας για άτομα με άνοια