041/2023 – Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού στο Δήμο Δρόπολης Αλβανίας

041/2023 – Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού στο Δήμο Δρόπολης Αλβανίας