042/2023 – Ορισμός Δημοτικών Υπαλλήλων στην Επιτροπή: ανάθεσης και παραλαβής των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων σε ιδιωτικό συνεργείο για το έτος 2023»