042/2024 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 134/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ίδρυσης του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας ως προς τη σύνθεση των μελών του

042/2024 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 134/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ίδρυσης του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας ως προς τη σύνθεση των μελών του