041/2024 – Λήψη απόφασης για σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Ιλίου

041/2024 – Λήψη απόφασης για σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Ιλίου

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a