047/2023 – Λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου, σε αθλητικό σωματείο που έχει έδρα τον δήμο μας, για την διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων

047/2023 – Λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου, σε αθλητικό σωματείο που έχει έδρα τον δήμο μας, για την διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων

047/2023 – Λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου, σε αθλητικό σωματείο που έχει έδρα τον δήμο μας, για την διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων