049/2021 – Χορήγηση ή μη, άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων, εντός του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», στο Ίλιον

049/2021 – Χορήγηση ή μη, άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων, εντός του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», στο Ίλιον