051/2021 – Λήψη απόφασης για την εξόφληση των ρυθμιζόμενων οφειλών προς το Β’ Περιφερειακό ΚΕΑΟ Αθήνας

051/2021 – Λήψη απόφασης για την εξόφληση των ρυθμιζόμενων οφειλών προς το Β’ Περιφερειακό ΚΕΑΟ Αθήνας