054/2024 – Λήψη απόφασης για την υπόδειξη στην αρμόδια ΠΕΔΑ των αιρετών – εκπροσώπων του Δήμου που θα συμμετέχουν στην «Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών

054/2024 – Λήψη απόφασης για την υπόδειξη στην αρμόδια ΠΕΔΑ των αιρετών – εκπροσώπων του Δήμου που θα συμμετέχουν στην «Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών